EUROPEES PROJECT COLLABOR8 STIMULEERT SAMENWERKING VAN CULTURELE ONDERNEMERS


Regionale en transnationale inspriratie, verbinding en ontwikkeling

Als één van de eerste ondernemende en leidende pioniers in de Nieuwe Hollandse Waterlinie was Art of Events nauw betrokken bij COLLABOR8. Dit is een transnationaal Europees project dat nieuwe clusters van ondernemers wil vormen en ondersteunen, binnen de culturele-, creatieve-, plattelands-, toeristische- en recreatieve sector. Het unieke karakter van de streek is het bindmiddel voor de samenwerking, waardoor regionale en transnationale samenwerking zal toenemen. Hiermee wil ze de welvaart, duurzaamheid en culturele identiteit van Noordwest-Europa in de steeds competitievere wereldeconomie op maatschappelijk verantwoorde manier bevorderen.

Nieuwe Europese projecten en verbanden die het verschil kunnen maken

Over dit project valt veel meer te vertellen dan dat we hier nu zullen doen. We hebben er onschatbaar veel van geleerd, inspiratie opgedaan en gelukkig ook het een en ander kunnen brengen. Art of Events is betrokken geweest bij alle bezoeken bij de transnationale partners. Hun kennis, hun manier van werken en leven, hun uitdagingen. Het is een bron van lering en inspiratie. Ook nu nog. Daarnaast waren we ook nauw betrokken bij het programma voor onze partners toen ze naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie kwamen. We mochten dit programma mede bepalen en vormgeven. De feedback en het enthousiasme van onze bezoekers vormt de basis van onze toegenomen kennis op het gebied van nationaal denken en vormgeven in een internationale context. Letterlijk en figuurlijk over grenzen heen denken is niet alleen een bron van energie en inspiratie, maar het bleek ook de basis van tal van nieuwe projecten en samenwerkingsverbanden die concreet het verschil konden maken. Een enorme win – win situatie want het uiteindelijk concreet en tastbaar maken. Daar gaat het natuurlijk om!

Transnationale partners:

South Kerry Development Partnership Ltd (IE) (Lead Partner)
– Dienst Landelijk Gebied, onderdeel Nationaal projectbureau Nieuwe Hollandsche Waterlinie (NL)
– Stichting Veemarktkwartier, Tilburg (NL)
– Vlaamse Landmaatschappij, plattelandsproject de Merode (BE)
– Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, project Meetjesland (BE)
– Westcountry Rivers Trust (UK)South Downs Joint Committee (UK)
– Brecon Beacons National Park Authority (UK)
– Merthyr Tydfil County Borough Council (UK)

Referentie Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

“Art of Events heeft als visionairs en pionier in het ondernemen met cultureel erfgoed in de Nieuwe Hollandse Waterlinie haar kennis en kwaliteiten ingebracht en uitgebreid binnen het Europees Interreg Project Collabor8, waarbij diverse culturele landschappen ook ondernemersnetwerken bouwen. Art of Events heeft daarbij in meerdere uitwisselingsbijeenkomsten in binnen- en buitenland geparticipeerd en mede de Ondernemersdag voor de ondernemersclusters georganiseerd met mederwerking van creative designers uit het  VMK Tilburg.

Art of Events heeft daarnaast publieksproducten ontwikkeld zoals Fortengolf, het Mobilisatiespel alsmede een Kwaliteitsstandaard en Code of Practice (normen en waarden document voor het Linienetwerk). Deze vormden een ware inspiratiebron als best practice cases voor de transnationale partners”

Lees meer
Stuur door
BEL ONS: 030 744 0784
Offerte