DE NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE,

BELEVING VAN CULTUREEL ERFGOED

DUURZAAM EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN MET EN BEHOUD VAN CULTUREEL ERFGOED

In 1999 werd in de nota Belvedere het nationale beleid voor de bescherming van het cultureel erfgoed vastgelegd met als uitgangspunt: ‘Behoud door ontwikkeling’. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is daarin als enig nationaal project opgenomen. De visie voor de ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werd neergelegd in Panorama Krayenhoff. Linieperspectief. Het schetst in grote lijnen hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie in een tijdsbestek van 15-20 jaar ontwikkeld gaat worden van een in onbruik geraakte militaire verdedigingslinie tot een samenhangend geheel van militair-historische objecten met eigentijdse functies die bescherming en onderhoud garanderen. Dit perspectief is nog steeds de basis voor alle ontwikkelingsplannen in de linie. De hoofddoelstellingen hierbij zijn:

– Fysiek herstel van de linie (restauratie, zichtbaar maken)
– De Nieuwe Hollandse Waterlinie in hoofden en harten krijgen
– Duurzame exploitatie

Het Nationaal Project is een samenwerkingsverband van (destijds) vijf ministeries en de vijf provincies waarover de Nieuwe Hollandse Waterlinie zich uitstrekt (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant). Art of Events was en is vooral betrokken bij projecten op alle mogelijke niveaus van hoofddoelstellingen 2 en 3 en dus van communicatie en marketing, en exploitatie op zodanige wijze dat de linie in stand gehouden en goed beheerd wordt. In het “ lees meer” gedeelte laten graag we de mogelijkheden en de betrokkenheid van Art of Events bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie duidelijk zien aan de hand van duidelijke en concrete onderwerpen:

  • OPRICHTEN VAN DE LOGES NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE

“Hoe richt je op een functionele en energieke manier je ondernemersnetwerk in”? 

Samen met het toenmalige Hoofdkwartier van het Nationaal Projectbureau zijn we als één van de ondernemende en leidende pioniers vanaf het begin nadrukkelijk betrokken geweest bij het in het kaart brengen en organiseren van de grote diversiteit van overheden, organisaties en ondernemers die er in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werkzaam zijn. Zelf zijn we voorzitter geworden van de loge Midden Nederland die naast loge Zuid en loge Noord de praktische regionale indeling werd van het 65 km lange gebied.

  • KEURMERK NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE IN DE VORM VAN EEN KWALITEITSSTANDAARD EN EEN CODE OF PRACTICE

“Hoe zorg je ervoor dat alle deelnemers waaronder ondernemers, organisaties en overheden met behoud van eigenheid toch in grote lijnen van hetzelfde uitgaan?”

We hebben samen met het Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie de Kwaliteitsstandaard en de Code of Practice ontwikkeld die de basis vormden voor het keurmerk NHW. Hierin werd beschreven waar producten en diensten aan moesten voldoen om aan de kwaliteitsstandaard voor het keurmerk  Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Code of Practice werd de leidraad die ondernemers uitnodigde en aanzette om verantwoord te ondernemen. Geen keurslijf, maar wel een helder kader waarin ondernemers, organisaties en overheden elkaar letterlijk en figuurlijk konden vinden.

  • ONTWIKKELING VAN DIENSTEN/ ACTIVITEITEN OM DE WATERLINIE IN HOOFDEN EN HARTEN VAN MENSEN TE KRIJGEN

“Hoe zorg je er op een innovatieve manier voor dat cultuur historie op een leuke, energieke en commercieel interessante manier beleefd kan worden”? 

Art of Events heeft op verzoek een aantal betekenisvolle activiteiten op het gebied van beleving ontwikkeld om de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de hoofden en harten van de mensen kunnen krijgen. (hoofddoelstelling 2).  Activiteiten die het mogelijk maakten om specifieke doelgroepen de NHW te laten beleven zoals de ontwikkeling van Fortengolf, het Mobilisatiespel, De GPS game “de Verloren Soldij” en in een groter geheel de Fortenmaand en tal van specifieke activiteiten daarin. De laatste wordt nog weer apart besproken.

  • 3 x DE FORTENMAAND, 2010, 2011, 2012!

“Hoe zorg je door middel van een eigentijds evenement voor het vergroten van de naamsbekendheid van én het bezoek aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij een breed publiek (regionaal en nationaal) en hoe zorg je voor een goed verdienmodel?”

Vanaf 2010 tm 2012 heeft Art of Events via een jaarlijkse pitch uiteindelijk de Fortenmaand mogen organiseren in opdracht van eerst het Nationaal Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en in 2012 in opdracht van de Stichting Liniebreed Ondernemen. Deze Nationale Fortenmaand vond vanaf 1993 elk jaar plaats in de gehele maand september met veel evenementen op verschillende locaties. De meeste forten, kastelen en vestingsteden openen dan hun deuren voor publiek en er waren speciale activiteiten voor kinderen en volwassenen op gebied van kunst, cultuur, theater en historie. Het doel van de Fortenmaand was vooral  het vergroten van de naamsbekendheid van én het bezoek aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie bij een breed publiek (regionaal en nationaal). Tevens was het van belang te zorgen voor een goed verdienmodel in de Fortenmaand. In de jaren dat ons deze opdracht gegund werd, hebben we de Fortenmaand kunnen ombouwen van een zeer traditioneel ingerichte maand met vooral informatie en meestal kleinschalige activiteiten tot een eigentijdse, meer festivalachtige maand met een grote variatie aan kleinschalige en grote activiteiten voor een zeer brede doelgroep met uiteindelijk binnen 3 jaar een verdubbeling van het bezoekersaantal van iets meer dan 40.000 naar een kleine 80.000 bezoekers. Meer informatie over de Fortenmaand is ook te vinden in het gedeelte over publiek & event onder publieksopeningen Fortenmaand.-

  • OPRICHTING STICHTING LINIEBREED ONDERNEMEN (S.L.O.)

“Hoe zorg je voor voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van cultuurerfgoed zoals in dit geval de Nieuwe Hollandse Waterlinie en hoe organiseer je dat in een verband zoals bijvoorbeeld een Stichting of Vereniging?”

Art of Events is leidend geweest in de oprichting van de Stichting Liniebreed Ondernemen en heeft daarbij gedurende tijd de rol van bestuursvoorzitter  gevoerd die nu is overgedragen aan de directeur van de Stichting. De Stichting Liniebreed Ondernemen heeft als doel te zorgen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De stichting vormt de verbinding tussen hardware (de forten) en software (de ondernemers) door ondernemers in de Waterlinie te ondersteunen. Ze zet zich in voor productontwikkeling in de Waterlinie.  Belangrijk daarbij is branding van het merk Nieuwe Hollandse Waterlinie . Dit merk staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, met respect voor erfgoed en natuur. De slagzin “Beleef het geheime wapen van Nederland” drukt uit waar de Nieuwe Hollandse Waterlinie om gaat: het beleven van geschiedenis, natuur, kunst en cultuur. Daarom is de Waterlinie een landschap waar volop kansen liggen voor ondernemers die deze belevenissen aan de man brengen. Dat gebeurt zowel door de exploitatie van forten als door het aanbieden van allerlei activiteiten.

  • REFERENTIES EN REACTIES

Jessica Amelia – Drivin by Jèck – communicatiebureau

Co-creatie! Dat is het woord dat direct bij me bovenkomt als ik aan Art of Events denk. En zo zijn er nog wel wat woorden, zoals; flexibel, improvisatie, functioneel, passie en aandacht. Het ‘samen’ werken en er alles uithalen wat er inzit, heb ik in mijn samenwerking met Art of Events als heel prettig ervaren. We hebben samen aan de voet gestaan van het ontwikkelen van een ondernemersnetwerk voor de  Nieuwe Hollandse Waterlinie en het opnieuw in de markt zetten van de daarbij behorende Fortenmaand en met succes! Daarin was co-creatie een must, omdat er landelijk zoveel partijen bij waren betrokken op zoveel verschillende lagen en niveaus. Schakelen, bijsturen en innoveren en alle partijen bij elkaar houden was daarin een pittige opdracht. Dat is een buitengewone kracht die Art of Events bezit, omdat ze openstaan voor je verhaal, echt naar je luisteren en je serieus nemen. Ja echt het bestaat nog!

Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie

In de periode van 2009 t/m 2012 heeft Art of Events zich met visie en passie ingezet voor de ontwikkeling van een ondernemersnetwerk in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hij heeft daarbij bijgedragen aan het ontstaan van 3 regionale ondernemersclusters; de Loges. Bovendien is John van Sas als logevoorzitter Midden actief aan de slag gegaan om een betrokkenheid en synergie te creëren tussen culturele ondernemers. Art of Events heeft daarbij kennis op gedaan uit een Europees Interreg Project Collabor8, waarbij diverse culturele landschappen ook ondernemersnetwerken bouwen. John van Sas heeft aan meerdere uitwisselingsbijeenkomsten in binnen- en buitenland geparticipeerd. Bovendien heeft hij enkele breed gedragen producten mede ontwikkeld; een Kwaliteitsstandaard en Code of Practice (normen en waarden document voor het Linienetwerk) en enkele publieksproducten zoals Fortengolf en het Mobilisatiespel. Tot slot heeft John van Sas op actieve wijze en met visionair inzicht bijgedragen aan de oprichting en verdere uitwerking van de Stichting Liniebreed Ondernemen; een uitvloeisel van de Loges.

Peter Ros  Projectmanager New Dutch Waterline
(international affairs, entrepeneurs network, IT and future management)

Art of Events is in staat om op een goede, innovatieve en creatieve wijze de “sense of place”  van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te verkopen aan een breder publiek door de vernieuwde organisatie en realisatie van de verschillende edities van de Fortenmaand en het ontwikkelen van aansprekende producten zoals Fortengolf en het Mobilisatiespel.

 

Lees meer
Stuur door
BEL ONS: 030 744 0784
Offerte