workshop etiquette

WORKSHOP ETIQUETTE

Waarom een workshop Etiquette?

Sommige omgangs- of gedragsregels overschrijft bijna niemand terwijl andere wat vaker of voortdurend ter discussie staan. Los van de inhoud behoort etiquette vooral de (sociale) omgang met elkaar te veraangenamen. Het gaat er dus vooral om elkaar te vinden en niet uit te sluiten. Het is prettig en belangrijk om te weten wat we in bepaalde situaties van elkaar verwachten. Etiquettes zijn veelal geen statische zaken. In een workshop etiquette kun je op een prettige manier hier mee aan de slag. Je kunt er met elkaar de kennis vergroten, de nuances bespreken en er op een interactieve manier mee aan de slag gaan.

Wanneer kun je een workshop Etiquette inzetten?

Een workshop Etiquette kan om verschillende redenen worden ingezet. Dat kan gaan van het bespreekbaar maken en veranderen van bepaalde zaken binnen de cultuur van het bedrijf, de organisatie of de groep deelnemers tot het vergroten van de kennis van de etiquette op het gebied van (algemene) zaken, rituelen, communicatie, kleding, eten en drinken e.d. Daar kan vervolgens de component nationaal en/of internationaal aan worden toegevoegd. In de meeste gevallen is het een combi van informatie, interactie en het op energieke en aangename manier beleven van alles wat te maken heeft met etiquette.

Hoe gaat een workshop Etiquette in zijn werk?

Het meest belangrijke wat we vooraf willen weten: “wanneer is voor u en de andere deelnemers de workshop geslaagd?”. Afhankelijk daarvan bepalen we met u de combinatie van informatie, interactie, inventiviteit en de gepastheid van het gevoel van humor tijdens de workshop etiquette. In alle gevallen zal het nooit belerend zijn. We nodigen graag uit tot het vermeerderen van kennis over en gevoel voor etiquette en daaraan deelnemen moet absoluut veilig zijn. Wij gaan er vanuit dat als wij de vooraf gestelde doelen halen op een passende manier dat een ieder dan ook met veel plezier heeft deelgenomen en daar ook meer energie uit haalt. Plezier hebben aan is immers een belangrijke motivator en zorgt er ook voor dat er uiteindelijk ook veel meer mee kan en zal worden gedaan!

Wat nog meer over de workshop Etiquette? 


De workshop etiquette kan dus in hoge mate voor u op maat worden gemaakt, maar dat hoeft niet.  Uiteraard wordt ook “zonder tegenbericht” wel zoveel mogelijk rekening gehouden met de samenstelling en aard van de doelgroep. Met een bedrijf een workshop etiquette organiseren is nu eenmaal anders als de workshop etiquette voor vrienden! Zonder tegenbericht zal het altijd een combinatie worden van informatie over algemene zaken, rituelen, eten en drinken,  zaken, communicatie en kleding. Dit zal vervolgens op infotainment achtige wijze aangeboden worden. Hierbij zal creativiteit, inventiviteit en ‘gepast’ gevoel voor humor niet ontbreken.

Een voorbeeld: Veel van onze deelnemers komen op de zogeheten “netwerkborrels”. Los van of je elke borrel wel netwerkborrel mag noemen voelen veel mensen zich daar niet prettig en/of weten niet zo goed wat er van hen wordt verwacht en hoe dit “normaal gesproken” in z’n werk kan gaan. In de workshop zullen we daar op interactieve manier mee oefenen door tweetallen te formeren die eerst zonder voorinformatie en daarna met informatie zullen ervaren wat handig en verstandig is en wat niet.

Referenties workshop Etiquette:

Liander Klant & Service “Het was een “luchtige” workshop etiquette met veel lachen en waarbij de input vanuit ons en vanuit de actrice goed in evenwicht was. De actrice wist goed aan te voelen wanneer zij ons moest prikkelen en wanneer zij het voortouw moest nemen. Mijn complimenten!”

Schakelring “Positief: Humor, interactief en ontspannend, aanzet tot denken, geweldig, knap om mensen door houding snel “welkom” te laten voelen. Is erg inspirerend”


Prijs workshop Etiquette: € 14,50 per persoon (excl. BTW en reiskosten)

Duur: 1,5 uur
Deelnemers: minimaal 20 personen
Wanneer u bereid bent voor het minimale aantal te betalen, kunt u ook voor minder personen boeken!

 

Lees meer
Stuur door
BEL ONS: 030 744 0784
Offerte