Internal branding Wegener

“IMAGINE THE FUTURE”

Internal branding in optima forma Wegener!

Wegener ontving in de Koningstafel in Rhenen 600 werknemers. In de loop van de jaren was Wegener steeds groter geworden en was er intern een duidelijk traject uitgezet om de organisatie meer één en dus homogener te maken. Met dit feest werd het uitgezette internal branding traject op bijzondere wijze gemarkeerd. De organisatoren wilden het merk Wegener en de bijbehorende merkwaarden ‘tussen de oren’ van vooral de medewerkers krijgen van bedrijven die tot voor kort niet van Wegener waren. Die moeten immers de naar buiten gedane merkbelofte ook gaan waarmaken. Deze manier van selling the brand inside oftewel internal branding  werd al een langere periode tot op het hoogste level doorgetrokken en daarbij speelde dit feest waarin de gezamenlijke toekomst het thema was een enthousiasmerende rol.

De op het feest aanwezige werknemers werd een zeer bijzonder feest aangeboden. Een uitgebreid en intensief voortraject zette ‘Imagine the Future’ bij alle verschillende bedrijfsonderdelen van Wegener duidelijk op de kaart. Het thema van de gezamenlijke toekomst werd gekoppeld aan activiteiten op het feest maar  tegelijkertijd was er ruimte voor “eenheid in verscheidenheid’.

Hoogtepunt voor ons was niet alleen het zeer energieke feest, maar de stralende organisatie van Wegener zelf die een opkomstpercentage van boven de 90 procent kwam melden. Een success die hun stoutste verwachtingen overtrof en in alle opzichten een beloning inhield voor het harde wereken aan hun internal branding. Voor ons uiteraard ook prachtig! Niet dat wij het traject van internal branding hadden ingezet, maar we kunnen ons geen uitgekiender voortraject herinneren bij een ander feest. Van intrigerende teasers op salarisstrookjes tot de maandelijkse broodjes Imagine The Future in de berdrijfskantine. Werkelijk alles was er op gericht om het feest te laten slagen en dat lukte ook!

Lees meer
Stuur door
BEL ONS: 030 744 0784
Offerte